Regulemente

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI HÂRLĂU

Vezi document
27. 08.2020

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului orașului Hârlău 2020

Vezi document

PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Vezi document
10.02.2020

Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanta pentru salariatii aparatului de specialitate al primarului orasului Harlau

Vezi document
18.07.2019

Regulament instituire taxa Iasi

Vezi document
12.12.2018

Propuneri si sugestii Regulament privind vanzarea spatiilor cu destinatie de locuinta construite din Fondurile statului

Vezi document
25.05.2018

Buletin informativ

Vezi document

Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Harlau

Vezi document