Strategie de dezvoltare

Cred că cel mai important aspect al dezvoltării durabile îl reprezintă planifi- carea viitorului în contextul cunoaşterii trecutului nostru. Viitorul este ceea ce ne dorim, în timp ce trecutul este ceea ce ne defineşte ca neam.

Suntem o comunitate strâns unită a cărei trăsătură caracteristică o reprezin-tă dorinţa de dezvoltare şi de a crea un trai mai bun pentru noi şi pentru copiii noştri. Suntem o comunitate variată în care convieţuim cu drag variate etnii şi reli- gii, Hârlăul fiind definit sub semnul înţelegerii şi al armoniei.

Încotro ne îndreptăm nu poate fi cert fără o strategie concretă care să inclu- dă, dincolo de obiectivele finale, modalitatea concretă de atingere a acestora.

Europa şi-a definit noi priorităţi de dezvoltare pentru viitor, prin Strategia Europa 2020, şi eu personal cred că se impune să avem un orizont de planificare amplu, o strategie unitară de dezvoltare durabilă, pe care orice conducător al loca- lităţii noastre să o urmeze, pentru binele nostru colectiv.

Asta este ceea ce cred şi ceea ce îmi doresc pentru noi, şi să ne ajute Bunul Dumnezeu să o ducem la îndeplinire, sub semnul credinţei noastre şi a înaintaşilor noştri!