Serviciul economic

Situatii financiare la 30.06.2019

BILANT 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30.06.2019
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.06.2019
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30.06.2019
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.06.2019
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2019
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.06.2019

Buget general consolidat 2017, buget institutii publice subordonate, lista program de investitii, raport de specialitate si anexe.

Buget 2017

Bilanturi bugetare