Serviciul economic

Proiect de Hotarare privind bugetul local pe anul 2024

Calendar buget 2024
Bugetul Local detaliat pe capitole si subcapitole la venituri si la cheltuieli pe cap. Titluri, Articole de cheltuieli, Subcapitole si paragrafe pe anul 2024

Proiect de Hotarare privind bugetul local pe anul 2023

Calendar buget 2023
Bugetul Local detaliat pe capitole si subcapitole la venituri si la cheltuieli pe cap. Titluri, Articole de cheltuieli, Subcapitole si paragrafe pe anul 2022

Situatii financiare la 31.12.2022

BILANT 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2022
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2022
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2022
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.12.2022
CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2022
CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2022
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2022
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2022
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.12.2022
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2022
Situatia privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2022
Anexa 35a_2 31.12.2022
Anexa 35a 31.12.2022
Anexa 35b_2 31.12.2022
Anexa 35b 31.12.2022
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2022
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2022
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2022

Situatii financiare la 31.12.2021

BILANT 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2021
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2021
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2021
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.12.2021
CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2021
CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2021
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2021
Balanta analitica si sintetica DECEMBRIE 2021
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2021
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2021
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.12.2021
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.12.2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2021
Situatia privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2021
Anexa 35a_2 31.12.2021
Anexa 35a 31.12.2021
Anexa 35b_2 31.12.2021
Anexa 35b 31.12.2021
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2021
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2021

Proiect de Hotarare privind bugetul local pe anul 2021

Calendar buget 2021
Bugetul Local detaliat pe capitole si subcapitole la venituri si la cheltuieli pe cap. Titluri, Articole de cheltuieli, Subcapitole si paragrafe pe anul 2021

Situatii financiare la 31.12.2020

BILANT 31.12.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2020
Situatia privind realizarea veniturilor bugetelor locale
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2020
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.12.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2020
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2020
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2020
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2020
Situatia privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2020
Anexa 35a_2 31.12.2020
Anexa 35a 31.12.2020
Anexa 35b_2 31.12.2020
Anexa 35b 31.12.2020

Situatii financiare la 30.06.2019

BILANT 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30.06.2019
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.06.2019
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30.06.2019
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.06.2019
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2019
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2019
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.06.2019

Buget general consolidat 2017, buget institutii publice subordonate, lista program de investitii, raport de specialitate si anexe.

Buget 2017

Bilanturi bugetare