Hotarari ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local - 2020

IANUARIE FEBRUARIE FEBRUARIE APRILIE MAI IUNIE
HCL 1 13.01.2020 Alegere presedinte sedinta extraordinara din 13.01.2020
HCL 2 13.01.2020 Aprobare criterii prioritate repartiz ANL
HCL 3 30.01.2020 Alegere presedinte sedinta din 30.01.2020
HCL 4 30.01.2020 Modificare tarife Ecosalubris
HCL 5 30.01.2020 Aprobare buget venituri si cheltuieli Ecosalubris
HCL 6 30.01.2020 Trecere din domeniu public in domeniu privat Hlihor
HCL 7 30.01.2020 Infiintare serviciului gestionarea cainilor fara stapan
HCL 8 30.01.2020 Organizare retea scolara 2020-2021
HCL 9 30.01.2020 Aprobare plan lucrari beneficiari ajutor social
HCL 10 30.01.2020 Aprobare trecere din domeniu public in domeniu privat Ungurianu
HCL 11 30.01.2020 Aprobare trecere din domeniu public in domeniu privat Ungurianu
HCL 12 30.01.2020 Aprobare trecere din domeniu public in domeniu privat Scripniciuc
HCL 13 30.01.2020 Aprobare concesionare Dealul Viilor Stanescu
HCL 14 10.02.2020 Alegere presedinte sedinta extraordinara din 10.02.2020
HCL 15 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici obiect Amenajare teren construire ANL
HCL 16 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Amenajare parc joaca la Gradinita cu program normal
HCL 17 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Racord electric Gradinita cu program normal
HCL 18 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Amenajare teren sport Scoala Parcovaci
HCL 19 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob schimbare invelitoare Scoala ParcovaciL
HCL 20 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Amenajare si dotare parc joaca Gradinita Parcovaci
HCL 21 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Schimbare invelitoare acoperis Scoala Petru Rares Harlau
HCL 22 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Modernizare trotuare ors Harlau si Scoala Petru Rares
HCL 23 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz str. Hatman Luca Arbore
HCL 24 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz str. Hatman Luca Arbore tr 2
HCL 25 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz str. V Gheorghiu
HCL 26 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz str. Nucilor
HCL 27 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz str. Munteni
HCL 28 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Moderniz DE 359 Tarna Parcovaci
HCL 29 10.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Reparatii fatada Colegiul national Stefan cel Mare
HCL 30 13.02.2020 alegere presedinte sedinta din 13.02.2020
HCL 31 13.02.2020 aprobare indicatori tehnico economici ob Amenajare trotuare DC 150.pdf
HCL 32 13.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Modernizare str. V Gheorghiu tr 2
HCL 33 13.02.2020 Aprobare indicatori tehnico economici ob Modernizare str. V Gheorghiu tr 1
HCL 34 18.02.2020 Alegere presedinte sedinta din 19.02.2020
HCL 35 19.02.2020 aprobare buget venituri si cheltuieli al ors Harlau pt 2020
HCL 36 27.02.2020 Alegere presedinte sedinta din 27.02.2020
HCL 37 27.02.2020 Actualizare Caiet sarcini Serviciul de iluminat public si aprobare Strategia de dezvoltare a Serviciului de iluminat public
HCL 38 27.02.2020 Concesionarea serviciului public pt gestionarea cainilor fara stapan
HCL 39 27.02.2020 Aprobare Lista prioritati repartizare locuinte ANL
HCL 40 27.02.2020 Aprobare lista repartizare ANL
HCL 41 27.02.2020 Atestare administrator condominii Lupu Irinel
HCL 42 27.02.2020 Atestare administrator condominii Moisa Vasile
HCL 43 27.02.2020 Modificare contract delegare gest alimentare cu apa
HCL 44 27.02.2020 Modificare contract delegare gest alimentare cu apa act adit 35
HCL 45 27.02.2020 Schimbare titular contract concesiune 22 05.09.2011
HCL 46 27.02.2020 Trecere dom public in dom privat Boboc Petru
HCL 47 27.02.2020 Trecere din dom public in privat Rata Costache
HCL 48 27.02.2020 Modificare si completare anexa 2 HCL 52 28.04.2016
HCL 49 29.04.2020 Alegere presedinte sedinta CL 29.04.2020
HCL 50 29.04.2020 Schimbare titular contract concesiune 295 05.09.2003
HCL 51 29.04.2020 Rectificare buget
HCL 52 din 26 05 2020 alegere presedinte sedinta ordinara din 26 mai 2020
HCL 53 din 26 05 2020 completare ROF Consiliul Local
HCL 54 din 26 05 2020 mandat AGA ADIS Iasi
HCL 55 din 26 05 2020 stabilire proiecte domeniu sport
HCL 56 din 26 05 2020 dezmembrare teren
HCL 57 din 26 05 2020 rectificare buget ors Harlau
HCL 58 din 11 06 2020 alegere presedinte sedinta extraordinara din 11.06.2020
HCL 59 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob investitii Modernizare Hatman Luca Arbore
HCL 60 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Modernizare str Hatman Luca Arbore
HCL 61 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Modernizare str Munteni
HCL 62 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Modernizare str. Nucilor
HCL 63 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Amenajare teren sport Scoala Parcovaci
HCL 64 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Modernizare trotuare DC 150
HCL 65 din 11 06 2020 actualizare indicatori ob inv Modernizare trotuare si curte interioara sc gen
HCL 66 din 26 06 2020 alegere presedinte sedinta ordinara din 26.06.2020
HCL 67 din 26 06 2020 incetare mandat Mihailescu Mircea
HCL 68 din 26 06 2020 validare mandat consilier Ciobanu Ioan
HCL 69 din 26 06 2020 inregistrare in SNE
HCL 70 din 26 06 2020 act aditional modificare pret apa potabile
HCL 71 din 26 06 2020 plan tarifar APAVITAL
IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
HCL 72 din 15 07 2020 alegere presedinte sedinta extraordinara din 15.07.2020
HCL 73 din 15072020 participarea Orasului Harlau in programul privind sprijinirea eficientei energetice
HCL 74 din 13 08 2020 alegere presedinte sedinta ordinara din 13.08.2020
HCL 75 din 13 08 2020 premiere elevi
HCL 76 din 13 08 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale
HCL 77 din 13 08 2020 aprobare trecere din dom public in privat Agapi Dumitru (1)
HCL 78 din 13 08 2020 aprobare trecere din dom public in privat Alexa Mitica
HCL 79 din 13 08 2020 aprobare trecere din dom public in privat Mutihac Traian
HCL 80 din 13 08 2020 aprobare trecere din dom public in privat Ungureanu Valeria
HCL 81 din 13 08 2020 punere la dispozitie teren proiect dezvoltare infrastructura apa
HCL 82 din 13 08 2020 aprobare Studiu fezabilitate proiect dezv infrastructura apa
HCL 83 din 28 08 2020 alegere presedinte sedinta extraordinara din 28.08.2020
HCL 84 din 28 08 2020 neasumare responsabilitati proceduri atribuire produse aferente Programului pentru scoli
HCL 85 din 28 08 2020 rectificare buget
HCL 86 din 15 09 2020 alegere presedinte sedinta ordinara din 15.09.2020
HCL 87 din 15 09 2020 prelungire valabilitate Planul Urbanistic General
HCL 88 din 24 09 2020 alegere presedinte sedinta extraordinara din 24.09.2020
HCL 89 din 24 09 2020 aprobare indicatori ob inv Amenajare parcare scoala Parcovaci
HCL 90 din 24 09 2020 aprobare indicatori ob inv executie instalatie electrica Gradinita cu program nomali
HCL 91 din 24 09 2020 aprobare indicatori autorizare securitate la incendiu Gradinita cu program normal
HCL 92 din 24 09 2020 completare HCL 82 din 13 08 2020
HCL 93 din 24 09 2020 rectificare buget
PV sedinta constituire CL
HCL 94 din 29.10.2020 alegere presedinte sedinta extraordinara
HCL 95 din 29.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local
PV sedinta CL extraordinara octombrie
HCL 96 12 noiembrie 2020 Alegere presedinte sedinta ordinara dn 12.11.2020
HCL 97 12 noiembrie 2020 alegere Viceprimar oras Harlau
HCL 98 12 noiembrie 2020 reprezentanti ADIS-ARSACIS-SPITAL-ECOSALUBRIS
HCL 99 12 noiembrie 2020 reprezentanti CA-CEAC pentru Unitati invatamant
HCL100 12 noiembrie 2020 Comisie sociala de analiza ANL
HCL 101 12 noiembrie 2020 Comisie evaluare proiecte sport
HCL 102 12 noiembrie 2020 Acordare tichete sociale pt anul 2020
HCL 103 12 noiembrie 2020 Acordare diploma fidelitate 50 ani casatorie
HCL 104 12 noiembrie 2020 Alocare sume pt unitati de cult.pdf
HCL 105 12 noiembrie 2020 Aprobare documentatii iluminat public in orasul Harlau
HCL 106 12 noiembrie 2020 dezmembrare imobil teren
HCL 107 12 noiembrie 2020 schimbare titular contract concesiune
HCL 108 12 noiembrie 2020 trecere din domeniul public in dom privat teren bl A4
PV sedinta CL extraordinara noiembrie
PV sedinta CL ordinara noiembrie
HCL 111 17 decembrie2020 alegere presedinte sed ordinara CL din 17.12.2020
HCL 112 17 decembrie 2020 rectificare buget oras Harlau
HCL 113 17 decembrie 2020 aprobare indicatori proiect Achizitie echipamente medicale spital Harlau
HCL 114 17 decembrie 2020 Contract servicii depozitare deseuri SC Salubris
HCL 115 17 decembrie 2020 stabilire taxe si impozite pt 2021
HCL 116 17 decembrie 2020 indexare taxe concesiune si inchiriere terenuri pt 2021
HCL 117 17 decembrie 2020 Comisia Locala de Ordine Publica
HCL 118 17 decembrie 2020 modific HCL 101 12112020 desemnare consilieri
HCL 119 17 decembrie 2020 modificare HCL 35 19022020 aprobare buget ven si cheltuieli
HCL 120 17 decembrie 2020 aprobare aderare GAL Belcesti-Focuri

Hotarari ale Consiliului Local - 2019

Hotarari 2019

Hotarari ale Consiliului Local - 2018

Hotarari 2018

Hotarari ale Consiliului Local - 2017

Hotarari 2017

Hotarari ale Consiliului Local - 2016

Hotarari 2016

Hotarari ale Consiliului Local - mai vechi de 2016

Hotarari mai vechi 2016