Hotarari ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local - 2021

IANUARIE FEBRUARIE FEBRUARIE APRILIE MAI IUNIE
HCL 1 din 28 01 2021 alegere presedinte sedinta ordinara CL din 28 01 2021
HCL 2 din 28 01 2021 organizare retea scolara 2021-2022
HCL 3 din 28 01 2021 aprobare plan lucrari executate in 2021 beneficiari ajutor social
HCL 4 din 28 01 2021 modificare HCL 97 2018 Regulament taxa salubrizare
HCL 5 din 28 01 2021 trecere din dom public in privat Hurdui Gruia
HCL 6 din 28 01 2021 schimbare titular contract concesiune 46/2019
Proces Verbal al sedintei Consiliului Local Harlau Ianuarie 2021
HCL 7 25.02.2021 Alegere presedinte sedinta
HCL 8 25.02.2021 Aprobare indicatori tehnico economici ob inv Modernizare strazi in Orasul Harlau
HCL 9 25.02.2021 Aprobare Plan ordine si siguranta publica Oras Harlau
HCL 10 25.02.2021 Aprobare Organigrama si stat de functii Spital Orasenesc Harlau
HCL 11 25.02.2021 Aprobare Regulament de Organizare si desfasurare evaluare management Casa de Cultura Harlau
HCL 12 25.02.2021 Aprobare privind desemnarea a doi consilieri in comisia de evaluare performante SG Oras HarlauL
HCL 13 25.02.2021 Aprobarea listei de prioritati pentru acordarea locuintelor ANL
HCL 14 25.02.2021 Aprobarea Listei de repartizare a locuintelor construite prin ANL
HCL 15 25.02.2021 Aprobarea dezmembrarii imobil teren in suprafata de 15177 mp
HCL 16 25.02.2021 Aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune nr 44 din 19102015 (Munteanu Gheorghe)
HCL 17 25022021 Aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune nr 60 din 02122008 (Iancu Silvia Ilinca)
HCL 18 25022021 Privind modificarea si completarea contract de delegare a gestiunii serv apa si canalizare (AA nr 41)
HCL 19 25022021 privind consolidarea contract de delegare a gestiunii serv apa si canalizare nr 48 2009

Hotarari ale Consiliului Local - 2020

Hotarari 2020

Hotarari ale Consiliului Local - 2019

Hotarari 2019

Hotarari ale Consiliului Local - 2018

Hotarari 2018

Hotarari ale Consiliului Local - 2017

Hotarari 2017

Hotarari ale Consiliului Local - 2016

Hotarari 2016

Hotarari ale Consiliului Local - mai vechi de 2016

Hotarari mai vechi 2016