Istoric

Hirlaul a avut un rol deosebit in zbuciumata istorie a Moldovei, rol ce il atesta documentele si evenimentele legate de acest frumos si stravechi plai romanesc. Aici se afla inca de la 1 mai 1384 Curtea Doamnei Margareta Musat, mama domnitorului Petru I. Musat; aceasta este prima atestare documentara a Hirlaului. Importanta sa a crescut mult in vremea lui Stefan cel Mare si Sfint, care la 1486 reface din temelii curtea palatului domnesc, iar sase ani mai tirziu, in 1492, ii adauga o adevarata bijuterie arhitectonica – Biserica Sf. Gheorghe – primul monument cu un fastuos decor pictat in exterior pe vremea lui Petru Rares. La 12 iulie 1499, Stefan incheie tratate de pace cu polonii si le semneaza, alaturi de regele Ioan Albert, la Hirlau, ceea ce dovedeste atit consacrarea victoriilor pe cimpurile de lupta ale marelui voievod, un adevarat triumf diplomatic, cit si dezvoltarea deosebita a tirgului in acea perioada. Ilustrul fiu al lui Stefan, Petru Rares, este proclamat domn de Hirlau de catre Sfatul Tarii Moldovei. In timpul domniei lui Radu Mihnea, Hirlaul devine chiar oras resedinta domneasca, aici gasindu-si sfirsitul, in ianuarie 1626, insusi domnitorul. Hirlaul are o istorie zbuciumata, fiind deseori distrus de-a lungul veacurilor, fie de tatari, fie de cazaci, poloni sau alte neamuri. De asemenea, el a fost si centrul unor rascoale si miscari taranesti, cum au fost cele din 1831, 1907.
În anul 1950, urmare a copierii modelului sovietic de administratie, Hîrlaul devine resedinta unui raion cu 18 comune din cadrul regiunii lasi, dar pierde statutul de oras, recapâtându-l în anul 1968, când noua împartire administrativ-teritoriala, mai apropiata de traditii, îl arondeaza la judetul lasi. Dezvoltarea economica a orasului a permis realizarea sau pastrarea unor obiective de interes turistic. Astfel, printre obiectivele turistice situate pe raza orasului Hirlau sau in imprejurimile sale se pot enumera cele care se leaga in primul rind de prezenta marilor voievozi ai Moldovei pe aceste meleaguri. Biserica Sf. Dumitru ctitorita de Petru Rares in anul 1542, reprezinta prin imbinarea armonica a stilului bizantin cu cel gotic un alt punct de atractie turistica a localitatii. Muzeul de istorie si etnografie, adapostit de Casa descendentilor logofatului Tautu, marcheaza principalele monumente din istoria tarii si pastreaza piese si obiecte de patrimoniu descoperite in anul 1600. In imprejurimile Hirlaului pot fi admirate cetatea geto-dacica de la Catalina-Cotnari (vezi Cotnari), ruinele Castelului de la Ceplenita apartinind cronicarului Grigore Ureche, Schitul Lacuri si Schitul Bals, din comuna Deleni si multe, multe alte obiective interesante

Așezare și vecini

Orasul Hîrlãu este situat în nord-estul tãrii, la întretãierea paralelei de 47°26′ latitudine nordicã cu meridianul de 26°54′ longitudine esticã. Începând din anul 1968, Hîrlãul face parte din judetul Iasi, ocupând în cadrul acestuia o poziþie nord-vesticã. Orasul este asezat în aria de contact a Podisului Sucevei (sectorul mai înal cunoscut sub numle de Masivul Dealul Mare-Hîrlãu) cu Câmpia Moldovei.
Vatra orasului s-a dezvoltat în partea de nord a Depresiunii Hîrlãu, pe cursul superior al Bahluiului, în amonte de confluenta pârâului Nicolina. Dealurile din jur (Dealul Pietrosu-205m, dealul Foisor-320m, dealul Pietrãria-380m, dealul Viilor-186m, dealul lui Vodã-313m, dealul Basaraba-421m, dealul Sângeap-408m) conferã oraºului Hîrlãu valente strategice.
Teritoriul administrativ al orasului se învecineaza la N cu comuna Deleni, la S si SE cu comuna Scobinti, iar la V cu comuna Siretel.
Suprafata administrativã a orasului este de 3511 ha din care 525ha intravilan.
Accesibilitate:

Orasul este strabatut de DE 58, fiind la 28km de orasul Tg. Frumos si 48km de Municipiul Botosani.
Orasul Hîrlau este la capatul liniei ferate Podu Iloaiei-Hîrlau. (41km).
Retea hidrografica:

Teritoriul orasului Hîrlau este strabatut de raul Bahlui. In amonte este contruit un baraj de acumulare, lacul constituind una dintre sursele de alimentare cu apa potabila a orasului.
Populatia; resurse umane si piata fortei de muna:

Populatia totala în anul 2004 era de 11.756 locuitori din care 5923 femei.
Numarul de gospodarii – 3178, din care 1616 la bloc cu 3160 persoane, restul la case.
Nationalitatea: 10864 romani; 684 romi; 211 alte nationalitati;
Grupe de varsta:
• 0-14 ani – 2850 persoane
• 15-65 ani – 7826 persoane
• Peste 65 ani – 979 persoane
Populatie activa: 4335 din care agricultura 838; industrie 1220, constructii 228, comert 366, sanatate 414, învatamant 272, altte activitati 745


Agenti economici la data de 31.12.2006: 150 cu un numar mediu de salariati de 1541, din care:
• 10 pe domeniul agricultura, piscicultura, silvicultura
• 16 industrie usoara (imbracaminte, incaltaminte, mobilier, tamplarie)
• 14 unitati de desfacere a produselor engross
• 72 unitati comert cu amanuntul
• 15 baruri
• 13 taxi
• 10 alte servicii
Institutii plublice : • 2 scoli generale : Scoala Generala „Petru Rares” Hîrlau si Scoala Generala cu clasela I-VIII, Pîrcovaci
• Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”
• Liceul Tehnologic
• 3 gradinite
• Judecatorie
• Parchet
• Trezorerie
• Administratia finantelor publice
• Primaria orasului
• Spitalul orasenesc
• Policlinica cu cabinete medicale individuale sector public si privat
• Dispensar satesc Pîrcovaci
• Centrul de Ingrijire si Asistenta Hîrlau
• Centre de asistenta sociala:4: Centru de Zi pentru Batrani, Centrul de Reinsertie Sociala (CRIS), Centrul REVIS , Centrul de tip HOSPICE
• Farmacii: 3
Începând din anul 1968, prin reforma administrativ teritoriala, orasul Hîrlãu face parte din judetul Iasi, ocupând în cadrul acestuia o pozitie nord-vesticã.