Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Hârlău


COMISIA NR. 1


Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociala si de mediu, buget, finante, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, sanatate, comert, agricultura:
Presedinte Secretar Membri
    NEICU AUREL     OGHINA IONELA     OANCEA GHEORGHE
    LUNGU LILIANA MIRELA
    RUGINA MARIA – TEREZA
    SIRBU RADU
    HURDUI GRUIA


COMISIA NR. 2


Comisia pentru organizare, dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, turism, activitati sportive si de agrement
Presedinte Secretar Membri
    LEAGAN GHEORGHE     GAINA CATALIN     GAVRILOAIE MARIUS - SPIRIDON
    CEUCA VIOREL
    HRISCU IOAN – SORIN


COMISIA NR. 3


Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului, cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern, activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, protectie sociala
Presedinte Secretar Membri
    ONOFREI GHEORGHE     FORMAGIU MIHAELA     OLARIU RALUCA
    UGLEA PAULA SORINA
    STANESCU MIHALACHE