Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Hârlău

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii publice, comert,

privatizare:

Oancea Gheorghe Ştefǎnescu Adrian Iamandi Victor Cristian
Pricop Teodor Leagǎn Gheorghe Bobîrnă Ionel
Hriscu Constantin Fotea Constantin Creţu Dumitru Mihai

Comisia pentru organizare, dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea

monumentelor istorice si de arhitectura:

Cernescu Constantin Ştefǎnescu Adrian Hriscu Ioan Sorin
Curcǎ Didina Leagǎn Gheorghe
Stoleriu Ioan Bobîrnă Ionel

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor:

Pricop Teodor Stoleriu Ioan Onofrei Gheorghe
Hurdui Gruia Fotea Constantin
Sîrbu Radu Hriscu Ioan Sorin

Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, activitati sportive si de agrement:

Oancea Gheorghe Leagǎn Gheorghe Onofrei Gheorghe
Curcǎ Didina Ruginǎ Maria Tereza
Sîrbu Radu Bobîrnǎ Ionel

Comisia pentru protectia sociala, sanatate si familie, culte, probleme ale minoritatilor:

Sîrbu Radu Hurdui Gruia Iamandi Victor Cristian
Hriscu Constantin Creţu Dumitru Mihai
Cernescu Constantin Ruginǎ Maria Tereza