URBANISM

        1.Completeaza online CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM - PERSOANA FIZICA

        2.Completeaza online CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM - PERSOANA JURIDICA

        3.Completeaza online CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM

        4.Completeaza online CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE/DESFIINTARE

        5.Completeaza online COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR ( CATRE PRIMARIE)

        6.Completeaza online DECLARATII PRIVIND VALOAREA FINALA A LUCRARILOR EXECUTATE IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE EMISE

        7.Completeaza online APROBARE DE CONSILIUL LOCAL A PUD, PUZ