Structura administrativa

Instituții componente ale aparatului administrativ:


CABINET PRIMAR

COMPARTIMENT JURIDIC

SERVICIUL A.P.L. care cuprinde:

 1. Compartiment registru agricol si fon funciar
 2. Compartiment asistenta sociala, protectie sociala si autoritate tutelara
 3. Compartiment registratura si relatii cu publicul
 4. Mediatori sanitari si asist. med. comunit.
 5. Compartiment asistenti personali
 6. Compartiment asistenta medicala in unitatile de invatamant

ARHIVA

SERVICIUL TEHNIC-URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI. ARHITECT SEF care cuprinde:

 1. Compartiment urbanism, amenajarea teritoriuluisi autorizare constructii
 2. Compartiment autoritate de autorizare transport si protectia muncii
 3. Compartiment programe, dezvoltare locala si achizitii publice

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

  Stat de functii click aici

SERVICIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE care include:

 1. Buget, finante, contabilitate
 2. Compartimentul locativ si asociatii de proprietari

BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

ACTIVITATE AUTOFINANTATA PIATA, OBOR, PASUNE

BIBLIOTECA ORASANESCA

SPITALUL ORASENESC

SERVICIU PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR care include:

 1. Compartiment Stare civilă
 2. Compartiment Evidența Persoanelor

SERVICIU POLITIE LOCALA

ADMINISTRATOR PUBLIC