Rapoarte anuale

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2022

Vezi document (L544/2001)

Raportul de activitate al domnului consilier local Neicu Aurel

Vezi document

Raportul Primarului Orasului Hirlau privind starea economico-sociala si de mediu a orasului Hirlau, pentru anul 2020

Vezi document

Raportul viceprimarului pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Vezi document

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 si a legii 544/2001 in anul 2020

Vezi document (L52/2003)  si Vezi document (L544/2001)

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 si a legii 544/2001 in anul 2019

Vezi document (L52/2003)  si Vezi document (L544/2001)

Raportul Primarului Orasului Hirlau privind starea economica sociala a orasului Hirlau in 2018

Vezi document

Raportul viceprimarului pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Vezi document

Raportul Primarului Orasului Hirlau privind starea economica sociala a orasului Hirlau in 2017

Vezi document

Raportul viceprimarului pentru perioada 30.06.2016 - 31.12.2017

Vezi document

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2017

Vezi document

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52/2003 in anul 2016 la nivelul UAT Hirlau

Vezi document