Consultare Publica

Proiectul de hotarare nr. 20/09.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local
Proiectul de hotarare nr. 20/09.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local

Regulament privind organizarea si functionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Harlau
Regulament privind organizarea si functionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Harlau

Nota: Din Regulamentul privind organizarea si functionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Harlau se va elimina de la cap. I, dispozitii generale HG nr. 955/2004 si se va inlocui cu Legea nr. 10 / 2020.
Proiect de Hotarare privind procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 datorate bugetului local