Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52/2003 in anul 2016 la nivelul UAT Hirlau

Vezi document

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (reactualizata) privind transparenta decizionala in administratia publica

Vezi document