Concursuri

Iunie-Iulie 2021

Anunț organizare concursul de recrutare, functia de executie vacanta referent clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate organizat in data de 12.07.2021
ANUNT organizare concursul de recrutare, functia de executie vacanta referent clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate
Postat 09.06.2021 - ora 10:00
Atribuţiile postului
Postat 09.06.2021 - ora 10:00
BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ pentru concursul de recrutare, functia de executie vacanta referent clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate
Postat 09.06.2021 - ora 10:00
Examen promovare in grad profesional imediat superior functiei publice organizat în data de 28.06.2021
Rezultat selectie dosar de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public - Biroul Impozite si Taxe Locale - din data de 28.06.2021
Postat 17.06.2021 - ora 12:00
Rezultat selectie dosar de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public - Compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar - din data de 28.06.2021
Postat 17.06.2021 - ora 12:00
ANUNT examen promovare in grad profesional imediat superior functiei publice organizat în data de 28.06.2021
Postat 24.05.2021 - ora 10:00
Bibliografie in vederea organizarii examenului de promovare in grad profesional pentru functionarul public de executie in cadrul compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar
Postat 24.05.2021 - ora 10:00
Bibliografie examen de promovare in grad profesional functionar public de executie
Postat 24.05.2021 - ora 10:00

Diverse