Concursuri

MAI 2024

Examen promovare în grad profesional anunt promovare grad SPCLEP
REZULTATULverificării eligibilitătii candidatului la etapa de selecție a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
Postat 17.06.2024 ora 16:00
Anunţ examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, respectiv, din, funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesionala principal în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidenta persoanelor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor
Postat 21.05.2024
Examen promovare în grad profesional Compartimentul Asistență socială, protecție socială și autoritate tutelară, Serviciul Administrație Publică Locală
Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public din cadrul Compartimentului Asistență socială , protecție socială și autoritate tutelară , Serviciul Administratie Publică Locală
Postat 20.06.2024 ora 16:00
Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public din cadrul Compartimentului Asistență socială , protecție socială și autoritate tutelară , Serviciul Administratie Publică Locală
Postat 18.06.2024 ora 16:00
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public din cadrul Compartimentului Asistență socială , protecție socială și autoritate tutelară , Serviciul Administratie Publică Locală
Postat 18.06.2024 ora 14:00
REZULTATULverificării eligibilitătii candidatului la etapa de selecție a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului Asistență socială, protecție socială și autoritate tutelară
Postat 06.06.2024 ora 16:00
ERATĂ la anunțul publicat de Orasul Hârlău în data de 16 mai 2024 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de funcționarul public din cadrul Compartimentului Asistență socială, protecție socială și autoritate tutelară, Serviciul Administrație Publică Locală
Postat 17.05.2024
Anunţ examen promovare în grad profesional
Postat 16.05.2024
Concurs de recrutare pe perioada nedeterminată, pentru un post de natură contractuală -casier în cadrul Compartimentului Activitate Autofinanțată Piață,obor pășune, Serviciul Impozite, taxe locale și activități autofinanțate
Rezultatul final la concursul organizat in ziua de 31.05.2024 proba scrisă pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de casier în cadrul Compartimentului Activități autofinanțate piață obor pășune
Postat 12.06.2024 ora 08:00
Rezultatul probei de interviu
Postat 07.06.2024 ora 08:00
Rezultatul probei scrise
Postat 03.06.2024 ora 08:00
Rezultatul selecției dosarelor
Postat 23.05.2024 ora 16:00
ANUNŢ Orașul Hârlău, județul Iași organizează concurs de recrutare pe perioada nedeterminată, pentru un post de natură contractuală -casier în cadrul Compartimentului Activitate Autofinanțată Piață,obor pășune, Serviciul Impozite, taxe locale și activități autofinanțate
Postat 09.05.2024

Diverse