Hotarari ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local - 2019

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
HCL 1 31012019 alegere presedinte sedinta CL din 31 ianuarie 2019
HCL 2 31 ianuarie 2019 evaluare management institutie cultura
HCL 3 31 ianuarie 2019 aprobare utilizare sume din excedent
HCL 4 31 ianuarie 2019 organizare retea scolara pt 2019 2020.pdf
HCL 5 31 ianuarie 2019 modificare organigrama si stat functii
HCL 6 31 ianuarie2019 aprobare plan lucrari beneficiari aj social
HCL 7 31 ianuarie 2019 majorare redevente concesiune pasuni
HCL 8 28022019 alegere presedinte sedinta CL din 28 februarie 2019
HCL 9 28 februarie 2019 modif art3 Anx 1 a HCL 97 din 20 decembrie 2018 Regulament taxa salubrizare
HCL 10 28 februarie 2019 modif tarife activitate SC Ecosalubris
HCL 11 28 februarie 2019 aprobare Deviz actualizat obiectiv Modernizare accese auto
HCL 12 28 februarie2019 aprobare Deviz actualizat obiectiv Construire Gradinita
HCL 13 28 februarie 2019 trecere in domen privat 20 mp SC ALIMAG TOURS
HCL 14 28 februarie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 15 28 februarie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 16 28 februarie 2019 trecere in domen privat 19,25 mp
HCL 17 28 februarie2019 prelungire contract comodat Situatii de Urgenta Ambulanta
HCL 18 28 martie 2019 alegere presedinte sedinta CL din 28 martie 2019
HCL 19 28 martie 2019 aprob indicatori teh ec ob inv utilitati ANL
HCL 20 28 martie 2019 acordare tichete sociale
HCL 21 28 martie 2019 Regulament vanzare locuinte ANL
HCL 22 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 23 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 24 28 martie 2019 trecere in domen privat 25 mp
HCL 25 28 martie 2019 casare mijloace fixe
HCL 26 28 martie 2019 aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 2018
HCL 27 28 martie 2019 aprobare concesionare teren extravilan
HCL 28 25042019 aprobare Buget an 2019 oras Harlau
HCL 29 25042019 alegere presedinte sedinta CL din 25 aprilie 2019
HCL 30 25042019 neasumare responsabil Program pt scoli
HCL 31 25042019 nivel cheltuieli lunare Ecosalubris Harlau pt 2019
HCL 32 25042019 buget Ecosalubris Harlau pt 2019
HCL 33 25042019 aprobare indicatori tehnico econ Lucrari de amenajare canalizare Colegiu
HCL 34 25042019 aprobare indicatori tehnico econ Lucrari reparatii alei pietonale Al Lapusneanu
HCL 35 25042019 aprobare indicatori tehnico econ moderniz Fundac Lapusn
HCL 36 25042019 aprobare indicatori tehnico econ retea electrica
HCL 37 25042019 aprobare indicatori tehnico refacere imprejmuire gradinita
HCL 38 25042019 aprobare indicatori tehnico rigole DC150
HCL 39 25042019 schimb titular contr concesiune 23 2011
HCL 40 30052019 alegere presedinte sedinta CL din 30 mai 2019
HCL 41 30052019 vacantare mandat consilier local Cretu Dumitru
HCL 42 30052019 modific Contract delegare gestiune servicii apa si canalizare
HCL 43 30052019 acord lucrari ORANGE
HCL 44 30052019 aprobare trecere dom public in dom privat
HCL 45 30052019 aprobare ghid solicitant finantari culte religioase
HCL 46 12062019 alegere presedinte sedinta extraordinara CL din 12 06 2019
HCL 47 12062019 aprobare documentatie cadastrala alipire parcele dom public
HCL 48 27062019 alegere presedinte sedinta ordinara CL 27 06 2019
HCL 49 27062019 rectificare buget oras Harlau
HCL 50 27062019 validare mandat consilier local Vichiriuc Dumitru
HCL 51 27062019 rectificare buget SC ECOSALUBRIS
HCL 52 27062019 stabilire echipa mobila interv cazuri violenta domestica
HCL 53 27062019 organizare si desfasuarre analiza proiect management Casa Cultura
HCL 54 27062019 schimbare titular contract concesiune 33 2018
HCL 55 27062019 schimbare titular contract concesiune 27 2018
HCL 56 27062019 schimbare titular contract concesiune
IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
HCL 57 31.07.2019 alegerea presedintelui sedintei din 31 iulie 2019
HCL 58 31.07.2019 aprobare PV stabilire proiecte castigatoare sport
HCL 59 31.07.2019 modificare HCL 28 24052019 aprobare buget venituri si chelt.pdf
HCL 60 31.07.2019 schimb titular contr concesiune 404 01.09.2005
HCL 61 06.08.2019 alegerea presedintelui sedintei din 06 august 2019.pdf
HCL 62 06.08.2019 modificare HCL 58 31.07.2019 privind aprobare PV stabilire proiecte castigatoare sport
HCL 63 29.08.2019 privind alegere presedinte sedinta Consiliu Local 29082019
HCL 64 29.08.2019 privind desemnare reprezentanti din CL in consiliile de administratie unit invatam
HCL 65 26.09.2019 alegere presedinte sedinta CL din 26 septembrie 2019
HCL 66 26.09.2019 prc anulare accesorii bugetare restante la 31122018 datorate bug local ors Harlau
HCL 67 26.09.2019 rectificare buget local venituri si chelt ors Harlau
HCL 68 26.09.2019 aprobare ROF SPCLEP
HCL 69 26.09.2019 modificare HCL 64 29.08.2019
HCL 70 26.09.2019 actualiz Act Constitutiv ARSACIS
HCL 71 26.09.2019 Act aditional la contract 9752 18062015
HCL 72 26.09.2019 Act aditional la contract 9753 18062015
HCL 73 26.09.2019 schimbare titular contract concesiune 26 18.09.2018.pdf
HCL 74 26.09.2019 stabilire durata contract concesiune 25 30061994
HCL 75 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical
HCL 76 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical N
HCL 77 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical C
HCL 78 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical CGL
HCL 79 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical M
HCL 80 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical B
HCL 81 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical BS
HCL 82 26.09.2019 concesionare directa 10 mp Dispendar medical SA

Hotarari ale Consiliului Local - 2018

Hotarari 2018

Hotarari ale Consiliului Local - 2017

Hotarari 2017

Hotarari ale Consiliului Local - 2016

Hotarari 2016

Hotarari ale Consiliului Local - mai vechi de 2016

Hotarari mai vechi 2016