Serviciul economic

Buget general consolidat 2017, buget institutii publice subordonate, lista program de investitii, raport de specialitate si anexe.

Buget 2017

Situatii financiare la 31.12.2018

Active datorii 31.12.2018
Anexa 34 31.12.2018
Anexa 35a2 31.12.2018
Anexa 35a 31.12.2018
Anexa 35B2 31.12.2018
Anexa 35B 31.12.2018
Bilant 31.12.2018
Buget Local Ch 31.12.2018
Buget local V 31.12.2018
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2018
Disponibil din mijl. cu destin speciala 31.12.2018
Fluxuri de trezorerie 31.12.2018
Situatia fluxurilor 31.12.2018
Ven proprii si subv 10 ch 31.12.2018
ven proprii si subv 10 ven 31.12.2018

Situaţia drepturilor salariale

Bilanturi bugetare