Repere TuristiceBiserica Sfântul Dumitru

Se crede că Biserica Sfântul Dumitru, din Hârlău, a fost construită în cea de-a doua perioadă de domnie a domnitorului Petru Rareș, adică între anii 1541-1546. Pentru că pisania originală a acesteia s-a pierdut, anul zidirii ei nu poate fi aflat. Actuala pisanie, așezată pe zidul bisericii în anul 1779, nu amintește nici măcar numele ctitorului.

Pornind de la o mărturie a cronicarului Grigore Ureche, se crede că biserica a fost zidită de voievodul Petru Rareș, care era originar din Hârlău. Mai mult, între anii 1530-1532, domnitorul Petru Rareș a locuit în Curtea Domnească din Hârlău.

În timp, biserica a ajuns în stare de ruină. În anul 1779, biserica a fost reparată de marele spătar Gheorghe Cantacuzino, care locuia în Conacul din Deleni. Acum a fost dărâmat zidul dintre pronaos și naos, a fost rezidită bolta pronaosului și s-au largit ferestrele.
Pisania așezată în anul 1779, în urma reparațiilor, mărturișeste:

"Într-această sfântă biserică se cinstește și se prăznuiește sfântul mare mucenic Dimitrie, dar de cine este zidită dintru început nu se știe, fără numai văletu se arată ca era atunci 7000, iară acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca dintr-intâi s-a zidit și podobit cu stăruință, osteneală și cheltuială dumisale Iordachi Cantacuzino, Marele Spătar și cu ajutorul de la alți creștini: se arată la condică cine câte au datu, 1779, august 15."

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Biserica Sfântul Dumitru a fost grav avariată. Pentru aceasta, pentru multă vreme, ea a rămas închisă; a fost restaurată abia după anul 1970. A fost înlocuită tabla, a fost înălțat zidul împrejmuitor și a fost construită clădirea protoieriei. Lucrările s-au încheiat în anul 1974. Iconostasul bisericii, construit și montat în anul 1779, a fost restaurat în anul 1977 și, mai recent, între anii 2001-2004.

Biserica Sfântul Dumitru, din Hârlău, seamănă mult cu Biserica Sfântul Gheorghe, construită de Sfântul Ștefan cel Mare, în același oraș. Este zidită în formă de cruce; are o lungime totală de aproape 25 de metri, o lațime totală de 8,50 metri și o înălâime totală de aproape 29 de metri. În interior, biserica nu păstrează nici măcar urme de fresca.