ALEGERI PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR 2020

1. Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in Orasul Harlau ce vor fi utilizate in campania electorala la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020


Descoperă aici

ALEGERI PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR 2020

2. Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pe raza orasului Harlau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Descoperă aici

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Descoperă aici

Repere turistice

Judeţul Iași ascunde nenumărate monumente istorice, unele cu valoare de patrimoniu, care stau ascunse turistului obişnuit.
O parte dintre acestea se găsesc în Orașul Hârlău

Descoperă aici

Informații de interes public

"Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României."(Art. 1 Legea nr. 544/2001)

Descoperă aici

Concursuri/Carieră

În acestă secțiuni poți afla lista posturilor vacante, condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante, rezultatele obținute în urma concursurilor.

Detalii

Achiziții publice

Achiziții publice reprezintă un aspect esențial al investițiilor publice: stimulează dezvoltarea economică și reprezintă un element important pentru dinamizarea pieței, oferind oportunități pentru întreprinderi, încurajând investițiile private și contribuind la creșterea economică.

Detalii

Bine ați venit pe siteul Primăriei Orașului Hârlău!

Program de audiente

Primar Ec. Curcă Gheorghiță      Miercuri 10 – 12
Viceprimar Prof. Sîrbu Radu:      Marti 10 – 12
Secretar Jr. Grădinaru Mihaela:     Vineri 10 – 12

Program de functionare

Plati impozite / amenzi / chirii

Conturi pentru plata impozitelor, amenzi PF si PJ, eliberare certificate fiscale
Compartiment Fond Locativ si Asociatii de Proprietari-cont plata chirii
MASURI DE MEDIU              MASURI DE MEDIU              MASURI DE MEDIU
Masuri de mediu si clima-Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale:
Program colectare selectivă Orasul Harlau
Informare privind colectarea deseurilor din constructii si demolari
Campanie națională de colectare a electricelor și electronicelor uzate (1 - 5 noiembrie 2021)


Informatii mai vechi
Anunț SPCLEP             Anunț SPCLEP
Anunt privind expirare documente de identitate a căror valabilitate a fost prelungită potrivit dispoziției art.4 alin.(5) din Legea nr 55/2020
Document
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași              Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași
Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
Brosura
FACILITAREA INSERTIEI PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITATI
Brosura tehnologie asistiva
Proiectul „Pregatit pentru viitor” -ID150110
se adresează tinerilor NEETs - tineri care au vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau de formare profesională), din județul Iași.

Anunt Proiect PPV ID150110
Afis Proiect Pregatit pentru viitor ID150110
Pliant Proiect Pregatit pentru viitor ID150110

Informare publica

Informare referitoare la gospodarirea localitatii

Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul Orasului Harlau in anul 2018

Comunicat SPCLEP Hârlău din data 11.01.2021

HOTARARE nr. 76 din 13.08.2020 privind acordarea unor facilităti fiscale

HCL 25 din 31.03.2021 pentru modificare si completarea Anexei 1 HCL nr, 97 din 20.12.2018 - Regulament taxa speciala salubrizare
FINANTARE NERAMBURSABILA IN DOMENIUL SPORT            FINANTARE NERAMBURSABILA IN DOMENIUL SPORT
Anunt de participare Atribuire contracte finantare nerambursabila in domeniul sport
RECENSAMANT GENERAL AGRICOL              RECENSAMANT GENERAL AGRICOL              RECENSAMANT GENERAL AGRICOL
ANUNT RECENSAMANT GENERAL AGRICOL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR             SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
COMUNICAT acces sediu SPCLEP Hârlău începând cu data de 25.10.2021

NOUTATI

Anunț privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de persoane care provin din medii sociale vulnerabile
Anunț public dezbatere publică „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020”
Lista solicitantilor care au acces la locuinta ANL
Lista de prioritate pentru acordarea locuintei ANL
Lista solicitantilor care nu au acces la locuinta
Comunicat Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania - Sesiunea „autorecenzarea asistata„
Anunț privind închirierea suprafețelor de pajiști permanente aflate în domeniul privat al Orașului Hârlău (în conformitate cu prevederile OUG 34/2013, republicată)
Documente necesare pentru inchirierea suprafetelor de pajisti permante aflate in domeniul privat al orasului Hârlău
BUGET / FINANTE              BUGET/FINANTE              BUGET/FINANTE
Proiect de Hotarare privind bugetul local pe anul 2022: Calendar si Proiect
ECONOMIC:              ECONOMIC:              ECONOMIC:
Somatie publica 21 iunie 2022
PROGRAME, DEZVOLTARE LOCALA SI ACHIZIȚII PUBLICE              PROGRAME, DEZVOLTARE LOCALA SI ACHIZIȚII PUBLICE
Invitație de participare achiziție publică: „Lucrări de abilitare Cimitirul Eroilor Români” Hârlău, județul Iași
(data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2022, ora 12:00)

ANUNT: Organizare licitație publică în vederea concesionării unui teren ce aparține domeniului public al Orașului Hârlău
(data limită de depunere a ofertelor: 03.06.2022, ora 10:00)
Invitatie de participare achizitii publice: „Servicii de proiectare DALI, intocmire expertiză tehnică corp de clădire C1-61625, audit/certificat energetic, studiu geotehnic, studiu topografic pentru obiectivul de investiții:Reabilitare termică Grădinița Pârcovaci, orașul Hârlău”
(data limită de depunere a ofertelor: 20.05.2022, ora 12:00)
Strategia anuala de achizitie publica 2022
SERVICIUL TEHNIC, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI              SERVICIUL TEHNIC, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
    Licitatie publica in vederea concesionarii unui teren ce apartine domeniului public al orasului Harlau in scopul amplasarii unei tonete alimentatie publica
    (temen limita 24.06.2022 - ora 10:00)
SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA             SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
ANUNȚ cereri pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/16.09.2021
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI