„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Descoperă aici

Repere turistice

Judeţul Iași ascunde nenumărate monumente istorice, unele cu valoare de patrimoniu, care stau ascunse turistului obişnuit.
O parte dintre acestea se găsesc în Orașul Hârlău

Descoperă aici

Informații de interes public

"Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României."(Art. 1 Legea nr. 544/2001)

Descoperă aici

Concursuri/Carieră

În acestă secțiuni poți afla lista posturilor vacante, condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante, rezultatele obținute în urma concursurilor.

Detalii

Achiziții publice

Achiziții publice reprezintă un aspect esențial al investițiilor publice: stimulează dezvoltarea economică și reprezintă un element important pentru dinamizarea pieței, oferind oportunități pentru întreprinderi, încurajând investițiile private și contribuind la creșterea economică.

Detalii

Bine ați venit pe siteul Primăriei Orașului Hârlău!

CHESTIONAR PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI
Proiect de hotărâre nr 1008 din 23.11.2023 privind modificarea cuatumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și persoanele juridice din orașul Harlău
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR             SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Acces pagina S.P.C.L.E.P.
A.D.I.S. Iași              A.D.I.S. Iași              A.D.I.S. Iași
HOTĂRÂREA nr. 9/31.03.2023 privind aprobarea modificării tarifelor de sortare, compostare, transfer și tratare mecanico-biologice a deșeurilor aferente activității de salubrizare
HOTĂRÂREA nr. 9/31.03.2023
HOTĂRÂREA nr. 1/06.07.2023 privind aprobarea ajustării tarifului de colectare și transport a deșeurilor reziduale din deșeuri municiale
HOTĂRÂREA nr. 1/06.07.2023
COMPARTIMENT JURIDIC              COMPARTIMENT JURIDIC              COMPARTIMENT JURIDIC
ANUNȚ începere procedură selecție administrator neasociat – Director al S.C.Ecosalubris Hârlău S.R.L.
Rezultatul final al probelor organizate în cadrul procedurilor de selecție a candidaților pentru postul de administrator neasociat - Director al S.C. Salubris Hârlău S.R.L.
Candidați calificați după evaluarea dosarelor de candidatură in etapa a II-a pentru ocuparea postului de administrator neasociat - director la S.C. Ecosalubris Harlau S.R.L
ERATĂ la anunțul publicat în data de 1 noiembrie 2022, privind declanșarea procesului de recrutare și selecție administrator neasociat – Director al S.C. ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.
ANUNȚ începere procedură selecție administrator neasociat – Director al S.C.Ecosalubris Hârlău S.R.L.
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRIprivind procesul de recrutare pentru poziția de administrator neasociat – Director al S.C.Ecosalubris Hârlău S.R.L.
COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR              COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR             
Anunț prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
Anunț prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
MASURI DE MEDIU              MASURI DE MEDIU              MASURI DE MEDIU
ANUNȚ Colectare selectivă sticlă
Colectarea sticlei în orașul Hârlău se realizează o dată pe lună, după următorul calendar:- 22 iulie; - 19 august; - 16 septembrie; - 14 octombrie; - 11 noiembrie; - 9 decembrie.
Locuitorii de la case vor scoate, în zilele de mai sus, sticla la poartă, pentru a fi colectată.
Locatarii de la bloc vor depozita sticla în containerele verzi, pentru a putea fi ridicată separat. Nu depozitați în containerele verzi altfel de deșeuri !!!!!!
Pentru deșeuri de mobilier sunați la 0748 026 326.

ANUNȚ de interes public Programul privind casarea autovehiculelor uzate
ANUNȚ de interes public Programul privind casarea autovehiculelor uzate
ANUNȚ înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
ANUNȚ înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate deschis la Primăria Hârlău
Masuri de mediu si clima-Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Masuri de mediu si clima-Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale:
Program colectare selectivă Orasul Harlau
Informare privind colectarea deseurilor din constructii si demolari
Informatii mai vechi
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași              Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași
Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
FACILITAREA INSERTIEI PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITATI
Brosura tehnologie asistiva
Proiectul „Pregatit pentru viitor” -ID150110
Proiectul „Pregatit pentru viitor” -ID150110 se adresează tinerilor NEETs - tineri care au vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau de formare profesională), din județul Iași.
Anunt Proiect PPV ID150110
Afis Proiect Pregatit pentru viitor ID150110
Pliant Proiect Pregatit pentru viitor ID150110

NOUTĂȚI              NOUTĂȚI              NOUTĂȚI
Comunicat de presă "PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!" Începere proiect “Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Hârlău, Județul Iași”, Cod Proiect: C3I1B0223000045

Program SPCLEP in saptamana premergatoare alegerilor si in ziua alegerilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iaşi, cu sediul în Municipiul Iaşi, str. Ateneului, nr. 1C, jud. Iaşi intenționează să achiziționeze imobile situate în județul Iași, pentru înființarea de Locuințe Maxim Protejate destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform documentatiei atasate.

Opertunități de angajare - posturi in productie de operatori masini cu comanda numerica (pentru operatii de strunjire/frezare/gaurire) In functie de cerintele postului angajam persoane cu experienta sau fara experienta

Proces verbal - completarea birourilor electorale ale sectiilor de votarede pe raza orașului Hârlău

Dispoziție nr 214 din 10.05.2024 privind delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare din orașul Hârlău

Publicație privind delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare din orașul Hârlău

ALEGERI LOCALE 2024
Proces verbal din data 08.05.2024 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 3 Hârlău
Hotărârea nr. 13 din 01.05.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind invalidarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri locali în Consiliul Local al Orașului Hârlău, depusă de către Alianța pentru Unitatea Rromilor (AURr)
Hotărârea nr. 12 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Alianța pentru Unitatea Rromilor (AURr)
Hotărârea nr. 11 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Partidul Social Democra
Hotărârea nr. 10 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturii domnului Curcă Gheorghiță la funcția de Primar al orașului Hârlău, depusă de către depusă de către Partidul Social Democrat
Hotărârea nr. 9 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Partidul Mișcarea Populară
Hotărârea nr. 8 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturii domnului Sîrbu Radu la funcția de Primar al orașului Hârlău, depusă de către depusă de către Partidul Mișcarea Populară
Hotărârea nr. 7 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Alianța Pentru Unirea Românilor (AUR)
Hotărârea nr. 6 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Uniunea Salvați România
Hotărârea nr. 5 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturii domnului Onofrei Gheorghe la funcția de Primar al orașului Hârlău, depusă de către depusă de către Uniunea Salvați România
Hotărârea nr. 4 din 30.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcțiile de consilieri local în Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Asociația Partida Romilor Pro Europa
Hotărârea nr. 3 din 25.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturilor pentru funcția de consilier local la Consiliul Local al orașului Hârlău, depusă de către Partidul Național Liberal
Hotărârea nr. 2 din 25.04.2024 a Biroului electoral de circumscripție nr. 3 Orașul Hârlău privind acceptarea candidaturii domnului Cernescu Constantin la funcția de Primar al orașului Hârlău, depusă de către Partidul Național Liberal
Hotărârea nr. 1 privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea listelor de candidați la funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Hârlău și a propunerilor de candidatură pentru funcția de primar al orașului Hârlău
Proces verbal privind completarea Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 3 Hârlău
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ HÂRLĂU 2023-2027
UAT ORASUL HARLAU titular al Programului „STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA A ORASULUI HARLAU 2023-2027”, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu.
Prima versiune a proiectului de plan/program propus poate fi consultata la sediul APM Iaşi - str. Calea Chişinăului nr. 43, laşi, in zilele de luni-joi (orele 8:00- 16:30) si vineri (orele 8:00- 14:00).
Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Iaşi - Str. Calea Chişinăului nr. 43, Iaşi, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iaşi, cu sediul în Municipiul Iaşi, str. Ateneului, nr. 1C, jud. Iaşi intenționează să achiziționeze imobile situate în județul Iași, pentru înființarea de Locuințe Maxim Protejate destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform documentatiei atasate.

Chestionar - Prioritizarea proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Hârlău
Vă mulțumim pentru opiniile și propunerile de proiecte transmise în cadrul chestionarului anterior, privind elaborarea STRATEGIEI de DEZVOLTARE TERITORIALĂ a Orașului HÂRLĂU.
Aceste propuneri au fost sintetizate într-o listă cuprinzând 22 de proiecte. Toate sunt importante, însă vor putea fi implementate gradual, în funcție de importanță și de disponibilitatea surselor de finanțare.
În scopul prioritizării acestor 22 de proiecte propuse în cadrul SDT, vă invităm să le votați din perspectiva urgenței și a importanței acestora, acordând pentru fiecare proiect un punctaj pe o scală de la 1 la 5 (1- puțin prioritar; 5 - foarte prioritar).
Vă mulțumim și ne bazăm pe sprijinul dvs. de a completa chestionar disponibil la linkul:

Chestionar - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a orașului Hârlău
Elaborăm Strategia de Dezvoltare Teritorială a orașului Hârlău pentru a fundamenta direcțiile de dezvoltare ale orașului nostru și prioritățile în accesarea de finanțări nerambursabile.
Vă invităm să ne sprijiniți în a identifica necesitățile de dezvoltare ale orașului Hârlău, dar și propunerile dumneavoastră pentru investițiile publice din următorii ani.
În continuare, vă rugăm să vă exprimați opinia privitor la 10 aspecte definitorii pentru comunitatea noastră. Completarea chestionarului durează 7 minute. Vă mulțumim!

ANUNȚ de interes public Programul privind casarea autovehiculelor uzate (18 aprilie 2023)
ANUNȚ de interes public Programul privind casarea autovehiculelor uzate

PROIECTE FINANTATE PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL

Invitatie de participare servicii proiectare DALI
Invitatie de participare DALI Reabilitare moderata cladire Corp C1 Scoala Gimn Petru Rares Harlau
Invitatie de participare DALI Reabilitare moderata cladire Corp C1 si Corp C2 Colegiul National Stefan cel Mare Harlau
Invitatie de participare servicii proiectare DALI Reabilitare moderata cladire Corp C1 Primaria Harlau
PAAP + ANEXA ACHIZITII DIRECTE
Invitatie de participare servicii proiectare DALI Reabilitare moderata cladire Corp C1 Primaria Harlau
PAAP + ANEXA ACHIZITII DIRECTE Reabilitare moderata corp C1 Scoala Gimnaziala Petru Rares
PAAP +ANEXA ACHIZITII DIRECTE Reabilitare moderata corp C1, nr. cadastral 61089 - Primaria orasului Harlau, Judetul Iasi
PAAP + ANEXA ACHIZITII DIRECTE Reabilitare moderata corp C1 si corp C2 Colegiul National Stefan cel Mare Harlau
COMUNICATE DE PRESĂ privind lansarea proiectului de investiții
COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului de investiții cu titlul: „Reabilitare moderată clădire Corp – C1 nr. cadastral 62022– Școala Gimnazială Petru Rareș, oraș Hârlău, județul Iași”
COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului de investiții cu titlul: „Reabilitare moderată clădiri Corp C1 și Corp C2, nr. cadastral 62020– Colegiul Național Ștefan cel Mare, oraș Hârlău, județul Iași”
COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului de investiții cu titlul: ”Reabilitare moderată cladire corp C1 – nr. cad. 62089 Primaria Orasului Harlau.jud. Iasi

Program de audiente

Primar Ec. Curcă Gheorghiță      Miercuri 10 – 12
Viceprimar Prof. Sîrbu Radu:      Marti 10 – 12
Secretar Jr. Grădinaru Mihaela:     Vineri 10 – 12

Program de functionare

Informare publica

Orașe curate - Campanie națională de colectare a electricelor și electrocasnicelor uzate (22-24 Martie 2023)
Informare referitoare la gospodarirea localitatii

Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul Orasului Harlau in anul 2018

HCL 25 din 31.03.2021 pentru modificare si completarea Anexei 1 HCL nr, 97 din 20.12.2018 - Regulament taxa speciala salubrizare
Lociunțe A.N.L.             Lociunțe A.N.L.
Informatii actualizate ANL 10 iulie 2024
Lista persoanelor care au acces la locuiță ANL

Lista persoane care nu au acces la locuință
Lista prioritati ANL
Anunt data limita actualizare dosare ANL
Anunt data limita actualizare dosare ANL
Listă de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L.
Listă de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L.
Lista solicitantilor care au acces la locuinta ANL
Lista solicitantilor care nu au acces la locuinta
PROGRAME, DEZVOLTARE LOCALA SI ACHIZIȚII PUBLICE              PROGRAME, DEZVOLTARE LOCALA SI ACHIZIȚII PUBLICE
Achizitie “Lucrari de reparatii cale de acces pietonala - cimitir Parcovaci, orasul Harlau, jud. Iasi”
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Achizitie “Lucrari de realizare marcaj rutier monocomponent pe strada Stejari si DC 150 Harlau, Parcovaci”
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Achizitie “Servicii de realizare a lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoarele cadastrale conform OG 35/2016”
Invitație de participare
Caiet de sarcini
Consultare publica Elaborare plan urbanistic de detaliu
Consultare publica Elaborare plan urbanistic de detaliu
REGULAMENT DE FINANȚATARE NERAMBURSABILĂ A STRUCTURILOR SPORTIVE ÎN ORAȘUL HÂRLĂU, JUDEȚUL IAȘI
REGULAMENT DE FINANȚATARE NERAMBURSABILĂ A STRUCTURILOR SPORTIVE ÎN ORAȘUL HÂRLĂU, JUDEȚUL IAȘI
Programe, dezvoltare locala si Achizitii publice, PAAP + Anexa achizitii directe 2024.
Programe, dezvoltare locala si Achizitii publice, PAAP + Anexa achizitii directe 2024.
Asistenta sociala             Asistenta sociala             
Venitul minim de incluziune
Hotararea de Guvern 1154 din 2022
LEGEA 196 din 2016
GHID INFORMATIV
CERERE
POSTER VMI
PLIANT INFORMATIV VMI
SERVICIUL B.F.C.              SERVICIUL B.F.C.             
Anunț inițiere Proiect de Hotărâre privind bugetul local pe anul 2024
Anunț inițiere Proiect de Hotărâre privind bugetul local pe anul 2024
FOND LOCATIV SI ASOCIATII DE PROPRIETARI              FOND LOCATIV SI ASOCIATII DE PROPRIETARI
ANUNȚ RAPARTIZARE LOCUINȚE (str. Alexandru cel Bun, Bloc Q1, ap. 74)
Anunt privind depunerea dosarelor în vederea repartizării unei locuițe din fondul locativ de stat de pe raza Orașului Hârlău
SERVICIUL TEHNIC, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI              SERVICIUL TEHNIC, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Servicii de actualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al Orașului Hârlău, jud Iași
    Anunț achiziționare servicii
BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE              BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE             
Anunț taxă de salubrizare
Anunț taxă de salubrizare
Somație publică iulie 2024
Somație publică 04 iulie 2024
Plați impozite/amenzi/chirii
Conturi pentru plata impozitelor, amenzi PF si PJ, eliberare certificate fiscale
Compartiment Fond Locativ si Asociatii de Proprietari-cont plata chirii
Plăţi online prin site-ul ghiseul.ro
SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA             SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Anunț beneficiari de ajutor pentru încălzire ianuarie 2023
Anunț beneficiari de ajutor pentru încălzire
Tichete sociale
Anunț privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de persoane care provin din medii sociale vulnerabile
Ajutoare pentru incalzirea locuintei
ANUNȚ cereri pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/16.09.2021
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ORAȘUL ÎN IMAGINI